wedstrijd 2021

Poëzieprijs 2021

Categorie C

Geen leeftijdsbeperking

1ste plaats

De acht met stuurman

Met de riemen die ze hebben.

Om samen een verte naar zich toe te halen.

Varen ze nooit anders dan ruggelings

ergens vandaan. Tenzij die ene, die

aanhitsend achterin de punt van de boot

zit. Starend over het water en de spanen,

gericht voor zich uit. Alsof niets

ooit een zaak van achterlaten is,

alleen maar van heengaan.

Patrick Cornillie